1) Pewna figura składa się z 2 trójkątów, 3 kwadratów, 5 trapezów i 1 prostokąta. Pole powierzchni całej figury jest równe 121 cm kwadratowych. Jakie jest pole powierzchni prostokąta, jeżeli stanowi ono 2/11 pola powierzchni całej figury?

2)Jaką długość ma dłuższy bok prostokąta (z zadania 1), jeżeli krótszy bok jest równy 4,4cm?

obliczenia są potrzebne

3

Odpowiedzi

2010-01-19T18:42:19+01:00
1) 2/11 * 121 = 22 cm kwadratowych
2) skoro pole tego prostokata wynosi 22 to:
22:4,4 = 220:44 = 5cm
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-19T18:42:30+01:00
Skoro pole powierzchni całej figury jest równe 121cm², to pole prostokąta jest równe
121cm²*2/11=11*2cm²=22cm²

Jeżeli a i b oznaczają długości boków prostokąta, to jego pole wyraża się wzorem
P=a*b
Przyjmujemy a=4,4cm i wstawiamy P=22cm². Wyliczamy b.
22cm²=4,4cm*b
b=22cm²/4,4cm=5cm

Dłuższy bok prostokąta ma długość 5cm.
1 1 1
2010-01-19T22:25:20+01:00