Piłka tenisowa ma średnicę w granicach od 6,35 cm do 6,67. Oszacuj jaką wysokość ma pudełko przedstawiona na fotografii. Przyjmij, że grubość pokrywki i dna pudełka wynoszą około 3mm i że w pudełku jest jeszcze około 5mm luzy.
(na fotografii jest pudełko w kształcie walca i są w nim 4 piłki.)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-19T19:15:02+01:00
Przyjmując że średnica pudełka jest równa 6,67cm
6,67cm*4+0,3cm+0,3cm+0,5cm=27,78cm
Odp Pudełko ma wysokość ok. 27,78cm
14 4 14