Odpowiedzi

2010-01-19T18:50:04+01:00
M sędzia sędziowie
D sędzi/sędziego sędziów
C sędzi/sędziemu sędziom
B sędzie/ sędziego sędziów
N z sędzią z sędziami
Msc. o sędzi/ sędzim o sędziach
W sędzio! sędziowie!

M hrabia hrabie
D hrabi/hrabiego hrabich
C hrabi/hrabiemu hrabiom
B hrabię/hrabiego hrabie
N z hrabią/hrabim hrabiami
Msc. o hrabi hrabiach
W. hrabio! hrabie

M kisiel kisiele
D kiślu kisielów/kiśli
C kiślowi kisielom
B kisiel kisiele
N z kiślem kisielami
Msc. o kiślu kisielach
W kiślu! kisiele!

M koń konie
D konia koni
C koniowi koniom
B konia konie
N z koniem z końmi
Msc. o koniu o koniach
W koniu! konie!
68 3 68
M hrabia hrabiowie
D hrabiego/hrabi hrabiów, C hrabiemu/hrabi hrabiom, B hrabiego/hrabię hrabiów, N hrabią hrabiami, Msc hrabi/hrabim hrabiach, W hrabio hrabiowie