Odpowiedzi

2010-01-19T18:41:32+01:00
James Watt-twórca kilku kluczowych ulepszeń konstrukcji maszyny parowej
Gregor Mendel-Mendel udowodnił, że dziedziczenie cech grochu oparte jest o zestaw praw (które później zostały nazwane od jego nazwiska prawami Mendla)
Alan Turing-twórca pojęcia maszyny Turinga i jeden z twórców informatyki.
1 4 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-19T18:43:21+01:00
- Gregor Mendel- Sformułował podstawowe prawa dziedziczenia, przeprowadzając badania nad krzyżowaniem roślin, głównie grochu zwyczajnego (Pisum sativum), których wyniki ogłosił w 1865 roku na posiedzeniu lokalnego towarzystwa naukowego w Brnie[2]. W 1866 roku opublikował je drukiem w artykule Badania nad mieszańcami roślin (niem. Versuche über Pflanzen-Hybriden)
Jego odkrycia początkowo nie uzyskały rozgłosu i dopiero w roku 1900 trzej uczeni Hugo de Vries, Carl Correns i Erich Tschermak, niezależnie potwierdzili wyniki jego prac. W uwspółcześnionej postaci brzmią one następująco:

Pierwsze prawo Mendla, prawo czystości gamet
w organizmach znajdują się komórki, które na każdą cechę posiadają jeden gen (allel). Komórki te to gamety
Drugie prawo Mendla to prawo niezależnej segregacji
geny warunkujące różne cechy segregują niezależnie od siebie i jest kwestią przypadku, który allel z pary warunkującej jedną cechę znajdzie się w gamecie z jednym bądź drugim allelem z par alleli warunkującej drugą cechę.
Trzecie prawo Mendla jest prawem dominacji
w parze czynników determinujących (określających) dziedziczoną cechę jeden czynnik zawsze jest dominujący, a drugi recesywny.


-Alan Turing -angielski matematyk, kryptolog, twórca pojęcia maszyny Turinga i jeden z twórców informatyki.Po wojnie Alan Turing zaprojektował jeden z pierwszych elektronicznych, programowanych komputerów. Był również pomysłodawcą tak zwanego testu Turinga – eksperymentu będącego próbą formalnego zdefiniowania sztucznej inteligencji.

-James Watt-inżynier i wynalazca, twórca kilku kluczowych ulepszeń konstrukcji maszyny parowej, dzięki którym maszyny te zapoczątkowały rewolucję przemysłową.
1 5 1