Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-19T18:44:42+01:00
sztuka nauka technika
Mezopotami
Egiptu piramidy , obliczenia związane z budowlami,
Grecji rzeżby, prace uczonych,
Rzymu rzeżby, prace uczonych, maszyny wojskowe
4 2 4
2010-01-19T19:01:45+01:00
Mezopotamia- Sumerowue jako piewrsi wytopili braz i budowali domy z glinianych i wysuszonych cegieł.To oni stworzyli pierwsze organizmy państwowei zorganizowali handel.Wynaleźli koło do wozui koło garncarskie.Dorobek cywilizacji babilonskiej to:
-astronomia kalendarz słoneczny, podział na tygodnie
-matematyka podział kątów na stopnie system sześcienny i dziesiętny znajomość liczb znajomość róznań kwatratowych oraz tablic pierwiastyków kwadratowych i sześciennych.
-medycyna zabiegi dokonywane na oku
-pierwsze szkoły
-architektura stosowanie sklepień
Egipt
trzy rodzaje pisma
-hieroglify
-pismo hieratyczne
-pismo demotyczne
matematyka system dziesiętny oblicvznie pól powierzchni i objętości figur
astronomia opracowano kalendarz słoneczny ( rok liczył 365 dni a tydzień 7 dni)
medycyna przeprowadzono trepanacje czaszki
operacja wyrostka robaczkowego
nauki inżynieryjne
technika -
- świątynie
budownictwo-

-zegar wodny
-produkcja miedzi
-tkactwo jubilerstwo produkcja kosmetyków
-wspaniała sztuka
rzeźby płaskorzeźby ,malarstwo

Grecja
literatura
Homer
-Iliada- o wojnie trojańskie
-Odyseja- o wendrówce odyseusza
Hezjod
-prace i dnie-o życiu rolnika
Teogonia-o powstaniu wszechświata
Ezop
-bajki
Pindar
-pieśni załobne
Herodot
-Dzieje historia wojen perskich

TEATR

Architektura
styl doryski joński koryncki
budowle na Akropolu
-partenon
Świątynie Artemidy

Rzeźba
-Fidiasz- Zeus Olimpijski
-Poliklet- -Doryfonos
Myron-- Dyskobol


RZYMU NESTETY NIE WIEM :(
3 5 3
2010-01-19T19:04:43+01:00
Mezopotamia:
- wynalezienie pisma obrazkowego(piktogramów), pojęciowego (ideograficznego),
- próby utworzenia alfabetu;
-opracowanie stałego systemu miar i wag;
-opracowanie podstaw geometrii, matematyki, astronomii;
-stworzenie kalendarza(opartego na cyklu księżycowym; rok liczący 354 dni podzielili na 12 m-ce);
-wynalezienie zegara słonecznego;
-rozwój metalurgi i techniki(prawdopodobne wynalezienie brązu, będącego połączeniem miedzi i cyny);

Egipt:
-rozwój matematyki;
-wysoki poziom obróbki kamienia;
-wyrób szkła;
-rozwój medycyny;
-stworzenie 3 typów pisma :pismo hieroglificzne[dokładna nazwa święty i rzeźbić], pismo hieratyczne[czyli kapłańskie pisane na papirusach]; pismo demotyczne[czyli ludowe]
-rozwój literatury;
-opracowanie kalendarza słonecznego;

3 4 3