Odpowiedzi

2009-09-29T19:59:47+02:00
Żydzi mieli ściśle określone zasady religijne zapisane w Biblii, wykształcił się monoteizm. W religii Egiptu politeizm, zoomorfizm czyli wiara w bogów o wcieleniu zwierzęcym, natomiast w Mezopotamiii antropomorfim czyli wiara w bogów o w cieleniu człowieka.
11 4 11
Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-29T20:11:48+02:00
W starożytnym Egipcie wierzono jednocześnie w wielu bogów, podobnie jak w Mezopotamii.Taką wiarę określa się mianem wielobóstwa lub politeizmu.Do głównych bóstw Egiptu należeli:Re,Ptah, Amon, Ozyrys, Set oraz Izyda. Bogów przedstawiano w postaci ludzkiej, często z głową zwierzęcia.
Z biegiem czasu przerzucono religie przodków na rzecz nowej wiary w jednego Boga-Jahwe. Żydowski monoteizm, czyli jednobóstwo przetrwał do dziś. W monoteizmie żydowskim zabronione było wykonywanie wizerunków ludzi i zwierząt.
16 4 16