Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-19T19:22:59+01:00
Prześladowania towarzyszyły chrześ­cijanom od samego początku. Już apos­tołowie u progu swej działalności zostali uwięzieni i wychłostani. Wkrótce potem zginął jeden z nich - apostoł Jakub. Uka­mienowany został Szczepan, a potem wybuchło prześladowanie w Jerozoli­mie. W czasie swych zadań misyjnych apostołowie nieraz byli bici, więzieni, chłostani. Opowiadają o tym Dzieje Apostolskie, wspomina apostoł Paweł w swoich listach. Za cesarza Klaudiusza chrześcijanie podzielili los Żydów i zos­tali wypędzeni z Rzymu. Za Nerona wy­buchło prześladowanie w Rzymie, rów­nież za Domicjana chrześcijanie byli prześladowani. Donosi o tym Apokalip­sa i List św. Klemensa. Wiemy o lokal­nych prześladowaniach w Antiochii i Pergamonie. Taki był krwawy bilans pierwszych 70 lat chrześcijaństwa.