Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-19T19:16:17+01:00
1) a) 3x-5=3 razy (-3)-5=(-9)-5=(-14)
b) 2m-3n=2 razy 0-3 razy jedna trzecia=(-1)


2)
a)
1. 3x+2x=5x
2. 6x-x=5x
3. -8x+5x=(-3x)
x-4x=(-3x)
b) 2a+1+a=3a+1
4a-5a-3=(-a)-3
-5a+7b+6a=a+7b
6b-6a+2b=8b-6a
c)
4 razy 7y =28y
12y :6=2y
(-8y) razy jedna druga =(-4y)
10a :(-2)=(-5a)