W ostrosłupie prawidłowym czworokątnym długość krawędzi podstawy wynosi 6cm.Oblicz pole powierzchni całkowitej ostrosłupa jeśli:
a) wysokość ściany bocznej ma długość 7cm.
b)krawędź boczna ma długość 5cm.
c)wysokość ostrosłupa ma długość 3pierwiastki z 3cm

bardzo proszę o szybkie rozwiązanie dam naj.za obliczenia.czekam do 21.00.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-19T19:01:14+01:00
W ostrosłupie prawidłowym czworokątnym długość krawędzi podstawy wynosi 6cm.Oblicz pole powierzchni całkowitej ostrosłupa jeśli:
a) wysokość ściany bocznej ma długość 7cm.
b)krawędź boczna ma długość 5cm.
c)wysokość ostrosłupa ma długość 3pierwiastki z 3cm

a) a=6cm
h=7cm

Pc=Pp+Pb

Pp=a²
Pp=6²
Pp=36cm²

Pb=4*ah/2
Pb=2*6*7
Pb=84cm²

Pc=36+84
Pc=120cm²

b)
a=6cm
b=5cm
h=?

3²+h²=5²
h²=25-9
h²=16
h=4cm

Pc=Pp+Pb

Pp=a²
Pp=6²
Pp=36cm²

Pb=4*ah/2
Pb=2*6*4
Pb=48cm²

Pc=36+48
Pc=84cm²

c) a=6cm
H=3√3cm
h=?

(3√3)²+3²=h²
27+9=h²
h²=36
h=6cm

Pc=Pp+Pb

Pp=a²
Pp=6²
Pp=36cm²

Pb=4*ah/2
Pb=2*6*6
Pb=72cm²

Pc=36+72
Pc=108cm²