Sprawdź, ze prostokąt o wymiarach 9cm x 12cm jest podobny do prostokata o wymiarach 32m x 24m. Jaka jest skala podobienstwa mniejszego z tych prostokątow do wiekszego? Oblicz stosunek długosci któtszego boku do dłuzszego w kazdym z tych prostokatow.

2

Odpowiedzi

2010-01-19T19:07:35+01:00
Bierzesz ilorazy dluzszych lub krotszych bokow,a wiec:

24/9=8/3 to samo uzyskasz gdy wezmiesz dluzsze

stosunek krotszego do dluzszego w pierwszym prost to: 9/12=3/4

w drugim: 24/32=3/4
2010-01-19T19:10:31+01:00
¹²₉=⁴₃

³²₂₄=⁴₃ są podobne


stosunek krotszych boków

⁹₂₄₀₀= ³₈₀₀