1) Z dwóch kątów przyległych miara jednego jest o 28 stopni większa od miary drugiego. Oblicz miary tych kątów .

2) Oblicz miarę kąta który stanowi jedna piąta kąta do niego przyległego

3) Różnica miar dwóch kątów przyległych jest równa 30 stopni. Oblicz miary tych kątów.


Proszę o szybkie rozwiązanie do jutra daje najlepsze odpowiedzi Za dobre i całe rozwiązanie.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-19T18:59:40+01:00
1)
x+x+28=180
2x=180-28
2x=152
x=76

76 +28=104
3)
x + x + 30 = 180
2x = 150
x = 75
x+30 = 105