Odpowiedz które z wymienionych trudności mają największy wpływ na częstotliwość korzystania z internetu. Uporządkuj podane problemy od najważniejszego do najmniej ważnego:
A. wysokie koszty podłączenia do internetu i korzystania z niego
B. tłok w kawiarenkach internetowych
C. ograniczony dostęp do bezpłatnego internetu
D. mały wybór wśród dostawców internetu
E. niezadowalająca jakość usług internetowych
F. brak odpowiedniego sprzętu komputerowego

2

Odpowiedzi

2010-01-19T19:00:39+01:00
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-19T19:03:50+01:00