Ćw. historia dla 2 klasy gimnazjum. Przez wieki 2. Krystyna Polacka, Maciej Przybyliński, Stanisław Roszak, Jan Wendt.
Zad.1 str.44
Przeczytaj uważnie fragment dzieła Monteskiusza i odpowiedz na pytania.
1.Jaki system rządzenia jest zdaniem autora najlepszy?
2.Jaka jest opinia Monteskiusza o relacji pomiędzy surowością władzy a posłuszeństwem poddanych?
3.Od czego zależy, zdaniem autora, skuteczność kary?
4.Czy zgadasz sięzpoglądami Monteskiusza zaprezentowanymi w powyższym fragmencie?
Zad.2 str.45
Zaznacz krzyżykiem te stwierdzenia, które odpowiadaja ideałom oświecenia.
1.
2.
3.
4.
Zad.1 str.46
Uzupełnij schemat.
Anglicy w 16-18w. podporządkowali sobie ….. w Ameryce Północnej. Traktowali je głównie jako … tanich surowców i jako … zbytu dla towarów angielskich.
Wyodrębniającą się społeczność mieszkańców … złączyła wspólnota losów, jednakowa sytuacja polityczna wobec … oraz wspólny … ekonomiczny.
Koloniści czuli się … przez Anglików i zażądali od nich… . Gdy postulaty te zostały … , Amerykanie rozpoczęli walkę o niepodległość.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-20T10:39:12+01:00
Zad.1 str.44
Przeczytaj uważnie fragment dzieła Monteskiusza i odpowiedz na pytania.
1.Jaki system rządzenia jest zdaniem autora najlepszy?
Monarchia Parlamentarna
2.Jaka jest opinia Monteskiusza o relacji pomiędzy surowością władzy a posłuszeństwem poddanych?
Monteskiusz uważał, że suwerenność jest "pobudką obcą", jeżeli pod rządem umiarkowanym jest lud posłuszny to jest doskonały.
3.Od czego zależy, zdaniem autora, skuteczność kary?
Wielkość kary zalezy od wielkości zbrodni. Ze stopniem kary wiążę się stopień obawy.
4.Czy zgadasz sięzpoglądami Monteskiusza zaprezentowanymi w powyższym fragmencie?
-
Zad.2 str.45
Zaznacz krzyżykiem te stwierdzenia, które odpowiadaja ideałom oświecenia.
1.
2.x
3.x
4.
Zad.1 str.46
Uzupełnij schemat.
Anglicy w 16-18w. podporządkowali sobie kolonie w Ameryce Północnej. Traktowali je głównie jako dopływ tanich surowców i jako rynek zbytu dla towarów angielskich.
Wyodrębniającą się społeczność mieszkańców Ameryki złączyła wspólnota losów, jednakowa sytuacja polityczna wobec Wysp Brytyjskich oraz wspólny status ekonomiczny.
Koloniści czuli się wykorzystywani przez Anglików i zażądali od nich równouprawnienia . Gdy postulaty te zostały … , Amerykanie rozpoczęli walkę o niepodległość.
37 2 37