Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-19T19:02:27+01:00
Polska Marynarka Wojenna na kilka dni przed atakiem hitlerowskich Niemiec na Polskę wysłała w ramach akcji "Pekin" 3 niszczyciele (ORP "Burza", ORP "Błyskawica" i ORP "Grom") do Wielkiej Brytanii, gdzie miały współpracować z flotą brytyjską. W dniu 31 sierpnia 1939 roku Polska Marynarka Wojenna składała się z następujących jednostek:
· trzy francuskie okręty podwodne: - ORP "Żbik" - ORP "Wilk" - ORP "Ryś"
· dwa holenderskie okręty podwodne (ORP "Orzeł" i "Sęp")
· niszczyciel ORP "Wicher"
· stawiacz min ORP "Gryf"
· 6 trałowców: - ORP "Mewa" - ORP "Jaskółka" - ORP "Czajka" - ORP "Czapla" - ORP "Żuraw" - ORP "Rybitwa"
· 2 kanonierek (ORP "Generał Haller" i ORP "Komendant Piłsudski")
· 2 okręty-bazy (ORP "Gdynia" i ORP "Gdańsk")
· okręt hulk (eks krążownik) ORP "Bałtyk"
· okręty szkolne: - ORP "Mazur" - ORP "Nurek" - ORP "Wilia"
· okręt-cel "Ślązak"
· okręt hydrograficzny ORP "Pomorzanin"
· 4 holowniki ("Lech", "Wanda", Sokół", "Krakus")
· 2 okręty-cysterny ("Kujawiak" i " Podhalanin")
· Rozpoczęto także budowę we własnych stoczniach dwóch niszczycieli ("Orkan" i "Huragan"), jednak do wybuchu wojny prace nie posunęły się daleko. Przygotowane na poszycie płyty pancerne zostały wykorzystane do budowy pociągu pancernego "Smok Kaszubski".
Ogólny tonaż floty wojennej osiągnął blisko 30 tys. ton, w tym tonaż floty wojennej wynosił 16 751 ton. Główną bazą marynarki był port na Helu.
Częścią składową Marynarki Wojennej była też pińska flotylla rzeczna, Morski Dywizjon Lotniczy, Morskie Dywizjony Artylerii Przeciwlotniczej, Lądowa Obrona Wybrzeża i placówka polska na Westerplatte.
Flotylla Pińska Polskiej Marynarki Wojennej w roku 1939 składała się z:
· 6 monitorów ("Horodyszcze", "Kraków", "Pińsk", "Toruń", "Warszawa" i "Wilno")
· 3 kanonierki ("Zaradna", "Zawzięta" i "Zuchwała")
· okręt sztabowy "Admirał Sierpinek"
· uzbrojony statek "Generał Szeptycki"
· 2 okręty plot ("Hetman Chodkiewicz" i "Generał Sikorski")
· ciężki kuter uzbrojony "Nieuchwytny"
· 12 kutrów uzbrojonych ("KU1" - "KU7", "KU21" - "KU24", "KU30")
· 9 lekkich kutrów uzbrojonych ("LKU16" - "LKU19", "LKU25" - "LKU29")
· 8 trałowców ("T1" - "T8")
· stawiacz min "Mątwa"
· statek szpitalny "Generał Sosnkowski"
Ponadto w skład Flotylli Pińskiej wchodziła jeszcze Rzeczna Eskadra Lotnicza (REL), wydzielona z Morskiego Dywizjonu Lotniczego jako samodzielny pluton rzeczny. Miejscem jej stacjonowania był Pińsk.
Organizacja Morskiego Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej (MDAPlot) wyglądała następująco:
· 1 MDAPlot (Gdynia)
· 4 baterie dział wz. 2224 (po dwa działa w baterii)
· bateria dział kal. 40 mm (4 działa ze strefy wolnocłowej)
· 3 komp. plot ckm
· 2 MDAPlot (Hel)
· 3 baterie dział wz. 2224 (po dwa działa w baterii)
· bateria dział 40 mm (8 działek)
· bateria dział 40 mm (4 działa ze strefy wolnocłowej)
Lądowa Obrona Wybrzeża (LOW) liczyła:
· 585 oficerów i około 15 tysięcy podoficerów i szeregowców
· 10 760 karabinów powtarzalnych
· 232 rkm, 45 lkm, 196 ckm i 6 nkm kal. 13, 2 mm
· 18 granatników i 16 moździerzy
· 15 armatek przeciwpancernych
· 29 dział artyleryjskich kal. 75 - 105 mm
3 2 3