Zad.1
Prędkość własna motorówki wynosi 12 km/h. Płynąc pod prąd, motorówka pokonuje odległość między przystanią A i przystanią B w czasie 28 minut. Ile minut będzie płynąć motorówka z przystania B do przystani A, jeśli prędkość prądu rzeki wynosi 4 km/h?

zad.2
Samolot, którego prędkość własna wynosiła 175 km/h. leciał przez dwie godziny z wiatrem wiejącym z prędkościa 35 km/h. Nastpnie samolot zawrócił i przez dwie godziny leciał pod wiatr. Jaką drogę przebył samolot w ciągu dwóch pierwszych godzin, a jaką w ciągu kolejnych dwóch? Przedstaw omówione sytuacje na dwóch rysunkach.

Tylko proszę, aby były zrobione te rysunki.

zad. 3
Dane są punkty A(1,-1), B(4,-2), C(10,-9). Wyzancz taki punkt D, by 2AB→ - 3CD→ = AC→

Te strzałki oznaczają wektory.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-19T19:05:01+01:00
1)
v=12km/h
v=4km/h
v=12-4=8km/h przybliżeniu 2,2m/s
s=2,22*28 przybliżeniu 62m
v=12+4=16km/h przybliżeniu 4,44 m/s
t=62/4,44 przybliżeniu 14s
3 2 3