Odpowiedzi

2010-01-19T19:04:07+01:00
Jest to średnia temperatur, opadów, prędkości wiatrów
2010-01-19T19:06:23+01:00
Amplituda nieujemna wartość określająca wzmocnienie przebiegu okresowego
2010-01-19T19:07:18+01:00
Amplituda - różnica między najwyższą a najniższą temperaturą, np. najwyższa temperatura: 36 najniższa: 25 36-25=11
Średnia - dodanie wszystkich wyników i podzielenie ich przez ich liczbę, np. 4+6=10 10:2=5