Zad. 1
Przedstaw w postaci iloczynu.
a) 5x² -15x
b) 3by-6b
c) -8xy+8x
d) 10a² -2ab
e) xy- x²y
f)6a -24b+30c
g) 12ab²+16b²
h)x³- 2x²+ x
i)2xy+ 3x -x²y
Zad. 2
Ile w sumie ma nóg 'm' much, 'k' komarów i 'ż' żuków?
(komar ma 6 nóg, mucha ma 6 nóg, żuk ma 6 nóg)

Potrzebuję szybko odpowiedzi.

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-19T19:10:12+01:00
Zad. 1
Przedstaw w postaci iloczynu.
a) 5x² -15x = 5x(x-3)
b) 3by-6b = 3b(y-6)
c) -8xy+8x = -8x(y-1)
d) 10a² -2ab = 2a(5a-b)
e) xy- x²y = xy(1-x)
f)6a -24b+30c = 6(a-4b+5c)
g) 12ab²+16b² = 4b²(3a+4)
h)x³- 2x²+ x = x(x²-2+1)
i)2xy+ 3x -x²y = x(2y+3-xy)
Zad. 2
Ile w sumie ma nóg 'm' much, 'k' komarów i 'ż' żuków?
(komar ma 6 nóg, mucha ma 6 nóg, żuk ma 6 nóg)

6m+6k+6ż = 6(m+k+ż)
9 4 9
2010-01-19T19:14:06+01:00
1)
a) 5x² -15x = 5x(x-3)
b) 3by-6b = 3b(y-2)
c) -8xy+8x = 8x(-y+1)
d) 10a² -2ab = 2a(5a-b)
e) xy- x²y = xy(1-x)
f)6a -24b+30c = 6(a-4b+5c)
g) 12ab²+16b² = 4b²(3a+4)
h)x³- 2x²+ x = x(x²-2x+1)
i)2xy+ 3x -x²y = x(2y+3 -xy)
2)
6(m+k+ż)= suma nóg much, komarów i żuków.
3 3 3
2010-01-19T19:15:15+01:00
A) 5x² -15x
5x(x-3)
b) 3by-6b
3b(y-2)
c) -8xy+8x
8x(-y+1)
d) 10a² -2ab
2a(5a-b)
e) xy- x²y
xy(1-x)
f)6a -24b+30c
6(a-4b+5c)
g) 12ab²+16b²
4b²(3a+4)
h)x³- 2x²+ x
x(x²-2x-+1)
i)2xy+ 3x -x²y
x(2y+3-xy)

Ile w sumie ma nóg 'm' much, 'k' komarów i 'ż' żuków?
(komar ma 6 nóg, mucha ma 6 nóg, żuk ma 6 nóg)

6m+6k+6ż=6(m+k+ż)
4 2 4