Odpowiedzi

2009-09-29T23:36:52+02:00
1. podaj liczbe x
2. dzielenie modulo liczby przez 2, czyli y = x % 2
3a.jezeli reszta z dzielenia jest różna od zera (y!=0) liczba nieparzysta
3b. jezeli reszta z dzielenia jest równa zero (y==0) - liczba parzysta