Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-20T08:12:53+01:00
Skutki powstania Chmielnickiego:
~ zmniejszenie i zubożenie ludności ukraińskiej - przyczyniło się to do mniejszych wpływów do skarbca państwa
~ podzielenie Ukrainy między Polske a Rosje - Sytuacja między tymi krajami była zła
~ wzrost znaczenia Rosji i Turcji - Zaczynały się sprzeczki
~ osłabienie Polski - Wojsko było źle zaopatrywane
~ utrata ziem wschodnich