Wybierz i wpisz prawidłowe dokończenie zdań :

a) Chrześcijaństwo narodziło się w .......
( Palestynie, Rzymie, Azji Mniejszej)

b) Wywodzi się ono z ..........
(religii egipskiej, wierzeń ludów Mezopotamii, religii żydowskiej)

c) Chrześcijanie uznają Jezusa Chrystusa za ...........
(wysłannika bogów, proroka, Mesjasza, czyli Odkupiciela)

d) Cesarz Konstantyn Wielki pozwolił na swobodę wyznawania religii chrześcijańskiej w ......
( I w. n.e., III w. p.n.e., IV w. n.e.)

Pomocy proszę ;( !

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-19T19:13:07+01:00
A)Palestynie
b)religii żydowskiej
c)Mesjasza
d)w IV w. n.e
2 5 2
2010-01-19T19:14:38+01:00
A) w rzymie
b)religii żydowskiej
c)Mesjasza, czyli Odkupiciela
d)I w. n.e
4 3 4
2010-01-19T19:16:49+01:00
A) Palestyna
b) religii zydowskiej
c) Mesjasza
d) I w.n.e
3 4 3