1. przekątna przekroju osiowego walca ma długośc 20 cm i jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 45°. oblicz pole tego przekroju i objętość walca
2. cysternę w kształcie walca o średnicy 1.5m i polu przekroju osiowego równym 7.5m² napełniono benzyną. W jakim czasie napełniono cysternę, jeżeli w ciągu minuty wpływa 30 l benzyny
3.do budowy mostu postawiono 6 betonowych filarów w kształcie walca o średnicy 1,5m i wysokości 8m. ile metrów sześciennych betonu zużyto na postawienie tych filarów

proszę o sumienne rozwiązywanie zadań

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-19T19:27:21+01:00
1)
cos45 = x/20
√2/2 = x/20
x = 10√2
x = 2r = H
Pp - pole przekroju
Pp = 10√2 * 10√2
Pp = 200cm²
V = πr² * H
V = 50π * 10√2
V= 500√2π
2)
7,5 = 1,5 * H
H = 5
V = π(0,75)² * 5
V = 2,8125π m³
m³ = 1000l
2,8125π * 1000
2812,5π /30
93,75
3)
V = 6 * π(0,75)² * 8
V = 27πm³
Co do 2 nie wiem czy jest dobrze