Odpowiedzi

2009-09-29T20:18:34+02:00
Świnki morskie są coraz to częstszymi lokatorami naszych domów. Ze względu na łatwość ich hodowli, niski koszt utrzymania i niewielki wkład poświęconego im czasu zwierzęta te zyskują coraz większe grono sympatyków. Szczególnie dla dzieci, świnki morskie mogą stanowić przyjaciela zabaw, dla rodziców główną zaletą tychże zwierząt jest brak konieczności wychodzenia na spacery, na które przy dzisiejszym trybie życia pozostaje niewiele czasu. To w przeciągu ostatniego dziesięciolecia ilość świnek morskich zaliczana do grona „domowników” powiększyła się kilkakrotnie. Jeszcze kilka lat temu nikt nie przypuszczałby, że zwierzęta te staną się tak popularne, co więcej, że zostaną one pogrupowane na rasy, a nawet, że na równi z psami czy kotami, zwierzaki te będą rywalizowały o miano najpiękniejszego osobnika na wystawach krajowych, a nawet międzynarodowych. Obecnie wyodrębnionych jest już wiele ras świnek morskich, a pasjonaci tych zwierząt mogą pokusić się nawet o kupno świnki posiadającej rodowód.
1 1 1
2009-09-29T20:25:03+02:00
My favourite young of wild animal is a dog. Dogs are the very good friends of man, and some the explorers serve also both for blind persons. There are then very intellectual youngs of wild animal and useful. It is possible with them to make merry, provadzas on walks to the park. there are very much przitulsci and darlings.


PO POLSKU>>>>
Moim ulubionym zwierzątkiem jest pies. Psy są bardzo dobrymi przyjaciółmi człowieka, a niektóre służą także jako przewodnicy dla osób niewidomych. Są to bardzo inteligentne zwierzątka i pomocne. Można się z nimi bawić, prowadzać na spacery do parku. są bardzo przytulscy i kochani.
1 1 1
2009-09-29T21:08:37+02:00
Box jellyfish
When people think of dengerrous animals in the sea, they usually think of sharks. But sharks hardly ever kill people. The most dangerous sea animal isn't very big. It's small jellyfish. The body of the box jellyfish is about 20 centimeters long. But it has got about 60 tentecles - and they are about three metres long. One of these tenacles can kill a human very quickly. Box jellyfish swim in the seas around Australia from October to April. When the jellyfish are there, nobody goes swimming.

Meduza
Kiedy ludzie myślą o niebezpiecznych zwierzętach w morzu, zazwyczaj myślą o rekinach. Ale rekiny bardzo rzadko zabijają ludzi. Najbardziej niebezpieczne zwierzę w morzu nie jest bardzo duże.To mała meduza. Ciało meduzy wynosi około 20 cm długości. Ale ma ona około 60 macek - i mają około trzech metrów długości. Jedna z tych macek może zabić człowieka bardzo szybko. Meduzy pływają w morzach wokół Australii od października do kwietnia. Kiedy meduzy się tam znajdują, nikt nie idzie pływać.