Napisz wzory poniższych soli. Spośród nich wybierz te, które po rozpuszczeniu spełniają warunki punktów a-c.
azotan(V) sodu -
azotan(V) baru -
chlorek żelaza(III) -
siarczan(VI) litu -
vromek magnezu -
siarczek sodu -
siarczan(IV) cyny (II) -
fosforan(V) potasu -

Napisz wybrane z powyższych wzory soli, których roztwór wodny zawiera:
a) tyle samo kationów co anionów -
b)2 razy więcej kationów od anionów -
c) 3 razy mnie kationów od anionów -

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2011-07-11T16:17:27+02:00

zad.1

azotan(V) sodu - NaNO₃
azotan(V) baru - Ba(NO₃)₂
chlorek żelaza(III) - FeCl₃
siarczan(VI) litu - Li₂SO₄
bromek magnezu - MgBr₂
siarczek sodu - Na₂S
siarczan(IV) cyny (II) - SnSO₃
fosforan(V) potasu - K₃PO₄

 

zad.2

a) te sole to: NaNO₃; SnSO₃

równania dysocjacji:

NaNO_3-->Na^+ + NO_3^-\\ SnSO_3-->Sn^2^+ + SO_3^2^-

 

b) te sole to: Li₂SO₄; Na₂S

równania dysocjacji:

Li_2SO_4-->2Li^+ + SO_4^2^-\\ Na_2S-->2Na^+ + S^2^-

 

c) te sole to: FeCl₃

równanie dysocjacji:

FeCl_3-->Fe^3^+ + 3Cl^-

2 5 2
2011-07-11T16:25:57+02:00

azotan(V) sodu - NaNO₃
azotan(V) baru - Ba(NO₃)₂
chlorek żelaza(III) - FeCl₃
siarczan(VI) litu - Li₂SO₄
vromek magnezu - MgBr₂
siarczek sodu - Na₂S
siarczan(IV) cyny (II) - SnSO₃
fosforan(V) potasu - K₃PO₄

Napisz wybrane z powyższych wzory soli, których roztwór wodny zawiera:
a) tyle samo kationów co anionów - NaNO₃, SnSO₃
b)2 razy więcej kationów od anionów - Li₂SO₄, Na₂S
c) 3 razy mnie kationów od anionów - FeCl₃

1 5 1