Po skończeniu szkoły postanowiłaś przerwać naukę na rok. Nie rozmawiałeś o tym rodzicami. napisz list do kolegii z Anglii.
* Poinformuj o swojej decyzji i podaj powod jej podjęcia.
* Napisz jak zamierzasz spędzić te rok i co chesz robić po jego zakończeniu
* Wspomnij o pozytywnej reakcji Twoich przyjacioł oraz swoich obawach zwiazanych z reakcją rodzicow.
*Zapytaj kolegę o jego opinie i poproś o radę jak przekonać rodzicow do tego pomysłu.

BARDZO PROSZE 120-150 S ŁOW I PROSZE TAKŻE NAPISAĆ W J. POLSKIM

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-19T19:37:05+01:00
Dear Thomas,

I'm sorry that I haven't written to you for so long, but I was busy. I hope you are fine.

I'll take a gap year on my studying, because I haven't got enough money.

During this year I'll work in an office. I will work on computer and write some documents. I'll continue my Ecology Studies.

My friends think it's a good idea. The told that's important to have a good job. I'm afraid that my parents will be disappointed and angry with me.

What do you think about it? Could you give me advice how I should convince my parents to my decision?

I am looking forward to hearing from you soon.

Yours,
XYZ

---------------------------------------------
Przepraszam, że długo do ciebie nie pisałem, ale byłem zajęty. Mam nadzieję, że wszystko u ciebie w porządku.

Przerwę studiowanie na rok, ponieważ nie mam wystarczająco dużo pieniędzy.

W czasie tego roku będę pracował w biurze. Będę pracował na komputerze i wypełniał dokumenty. Będę kontynuował studia ekologiczne.

Moi koledzy uważają, że to dobry pomysł. Uznali, że to ważne, aby mieć dobrą pracę. Obawiam się, że moi rodzice będą rozczarowani i wściekli na mnie.

Co o tym myślisz? Czy możesz mi udzielić rady jak przekonać rodziców do mojej decyzji.

Czekam na odpowiedź od ciebie.

Twój,
XYZ