Odpowiedzi

2010-01-19T22:08:46+01:00
Chrześcijaństwo po zapoczątkowaniu przez Jezusa rozpowszechniało się na cały świat. Misja ta trwa do dziś.Chrystus polecił Apostołom "Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody udzielają im chrztu w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego". Apostołowie zaczeli nauczać ludzi. Do nich dołączali się inni. W różnych krajach do których dotarła Dobra Nowina ustanawiano biskupa, który kontrolował i nauczał lud powierzony. Dlatego np. św. Paweł pisał listy do Tymoteusza. Uczniowie wchodzili do nowych miast i krajów i tam nauczali a potem udzielali Chrztu. Dobra Nowina o Zbawieniu rozchodziła się na inne kontynenty. Apostołowie w Dniu Piedziesiątnicy natchnieni zostali Duchem Świętym, który każdemu z nich dał dar mówienia w innym języku. I tam Apostołowie rozeszli się, Piotr i Paweł poszli do Rzymu gdzie po dziś dzień znajdują się ich groby.Ponosili oni śmierć męczeńską. Wiele ludzi jeszcze nie słyszało o Bogu, o Chrystusie. Także naszym zadanie jest mówienie o Chrystusie i postępowanie według Jego woli. ( nie jestem pewna czy to o to chodzi)
1 5 1