Skupiony wokół ......... ........ obóz polityczny za głównego wroga polskości uznawał ........ . Do lipca 1917r. zwolennicy tego stronnictwa opowiadali się za współpracą wojskową z .......-....... oraz utworzeniem trzeciego członu państwa Habsburgów z ..........., .......... i .......... . Po kryzysie przysięgowym, przekształcili swój program. Zorganizowani w POW, zamierzali wywołać powstanie - w chwili klęski państw centralnych - skierowane przeciwko okupującym polskie ziemie Niemcom.

1

Odpowiedzi

  • Roma
  • Community Manager
2010-01-20T00:45:44+01:00
Skupiony wokół Józefa Piłsudskiego obóz polityczny, za głównego wroga polskości uznawał Rosję. Do lipca 1917r. zwolennicy tego stronnictwa opowiadali się za współpracą wojskową z Austro - Węgrami oraz utworzeniem trzeciego członu państwa Habsburgów z Królestwa Polskiego i Galicji. Po kryzysie przysięgowym, przekształcili swój program. Zorganizowani w POW, zamierzali wywołać powstanie - w chwili klęski państw centralnych - skierowane przeciwko okupującym polskie ziemie Niemcom.