Odpowiedzi

2010-01-20T09:34:14+01:00
1 Prawo do domagania się od WE naprawienia wszelkich szkód wyrządzonych przez jej instytucje lub funkcjonariuszy.

2 Prawo skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich (Ombudsmana.
3Prawo petycji do Parlamentu Europejskiego
4Każdy obywatel ma zapewnioną możliwość uzyskania swobodnego dostępu do potrzebnych informacji
5Prawo do ochrony dyplomatycznej i konsularnej ze strony innego państwa członkowskiego
6Prawa wyborcze
4 3 4