Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-19T19:58:55+01:00
Reakcje Bromu,kwasu solnego i propynu z HCl?
heksyn z O2
pentyn z H2

reakcje bromu i HCl z czym?

CH3-C≡CH + HCl -> CH3-CH=CHCl 1-chloroprop-1-en

2 C6H10 + 17 O2 -> 12 CO2 + 10 H2O
2 C6H10 + 11 O2 -> 12 CO + 10 H2O
2 C6H10 + 5 O2 -> 12 C + 10 H2O

C5H8 + H2 -> C5H10 penten