Odpowiedzi

2010-01-19T19:32:44+01:00
Dźwiękonaśladownictwo - (onomatopeja) polega na wprowadzaniu do utworu wyrazów dzwiękonaśladowczych bądź tworzeniu dzwiękonaśladowczych układów głoskowych.
Instrumentacja głoskowa - taki dobór wyrazów aby pewne gloski powtarzały się ponad przeciętną częstotliwością.
Aliteracja - rozpoczynanie od identycznych głosek sąsiadujących ze sobą wyrazów.
Archaizm - wyraz pochodzący z czasów minionych, który wyszedł z powszechnego użycia.
Neologizm - wyraz tworzony w celu nazwania nowych rzeczy w sposób oryginalny, wyszukany .
2010-01-19T19:37:58+01:00
WYRAZ DŹWIĘKONAŚLADOWCZY-ONOMATOPEJA
INSTRUMENCJA GŁOSKOWA-SZEMELK
ALITERACJA-to powtórzenie w celach ekspresywnych
ARCHAIZM-konstrukcja składowa
NEOLOGIZM-NOWE SŁOWO ZŁĄCZONE Z INNYM NP:BARNO-kOLOROWO
WULGARYZM-PRZEKLINANIE
ZGRUBIENIE-NADTYŁOŚĆ,ALBO CZCIONKI
ZDROBNIENIE-OD IMIENIA NP KAMIL-KAMILEK
PROZAIZM-element językowy użyty w wypowiedzi poetyckiej, pochodzący spoza stylu poetyckiego określonej epoki
1 5 1