1.Wyznaczyć wartość funkcji h(x)=³√x dla argumentów: 0,1,8,-27.
2. Zapisz wzorem funkcję opisaną zdaniem:
a)Każdej liczbie rzeczywistej przyporządkowano jej sześcian powiększony o 2.
b)Każdej liczbie rzeczywistej przyporządkowano połowę jej wartości bezwzględnej.
c)Każdej liczbie rzeczywistej przyporządkowano jej kwadrat.
dla każdej z funkcji określ zbiór wartości.
3.Uzupełnij "tabelkę", tak aby funkcja była malejąca:
x -5 ; -3 ; -1,7 ; -0,6 ; 0 ; 1,2 ; 1,7 ; 5 ; 3 ; 2
f(x) ? ; ? ; ? ; ? ; ? ; ? ; ? ; ? ; ? ; ?


1

Odpowiedzi

2009-09-30T00:03:39+02:00
1.
h(x)=³√x
h(0)=³√0 = 0
h(1)=³√1 = 1
h(8)=³√8 = 2
h(-27)=³√-27 = -3

2. P-przeciwdziedzina
a) f(x) = x³ + 2; P ∈ R
b) f(x) = ½|x|; P ∈ <0; +∞)
c) f(x) = x²; P∈ <0; +∞)

3.
x -5 ; -3 ; -1,7 ; -0,6 ; 0 ; 1,2 ; 1,7 ; 5 ; 3 ; 2
f(x) 10 ; 6 ; 3,4 ; 1,2 ; 0 ; -2,4 ; -3,4 ; -10 ; -15 ; -20