Zad14/100
UKŁADY RÓWNAŃ
a) W torebce były irysy i krówki. Z bliżej nieznanych przyczyn z torebki zniknęła połowa irysów i trzecia część krówek, łącznie 18 cukierków.W rezultacie w torebce zostało tyle samo irysków co krówek.Ile cukierków zostało w torebce?

B) test kontrolny z matematyki pisało 150 uczniów.Oceny bardzo dobre otrzymało 46 osób,czyli 1/3 dziewcząt i 2/7 chłopców.ile dziewcząt i ilu chłopców pisało ten test?

c) dziadek Stefan zbierał kiedyś znaczki pocztowe.Dzisiaj znaczki zbiera jego wnuk Jacek.Gdyby dziadek oddał Jackowi 150 znaczków,to obaj mieliby ich tyle samo.Gdyby zaś oddał Jackowi trzy czwarte swojej kolekcji, to zostałoby mu tyle znaczków ,ile jacek ma teraz.Ile znaczków ma dziadek Stefan, a ile Jacek?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-19T19:52:04+01:00
X - irysy
y - krówki

¹/₂x = ²/₃y I ×6
¹/₂x + ¹/₃y = 18 I ×6

3x = 4y I ÷ 3
3x + 2y = 108

x = ⁴/₃y
3 × ⁴/₃y + 2y = 108

x = ⁴/₃y
4y + 2y = 108

x = ⁴/₃y
6y = 108

x = ⁴/₃y
y = 18¹/₂x = ²/₃y
y = 18

¹/₂x = ²/₃× 18
y= 18

¹/₂x = 12
y = 18

x = 24
y = 18

x + y = 24 + 18 = 42