Odpowiedzi

2010-01-19T19:59:36+01:00
Substraty: związki organiczne. Produkty: alkohole, kwasy, związki chemiczne- Cylk Krebsa

substratem w reakcji oddychania mogą być wszystkie związki organiczne obecne w komórkach, najczęściej ogólną reakcję oddychania komórkowego zapisuje się dla utleniania cukru – glukozy w obecności tlenu:C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O
Powstaje tlen cząsteczkowy, do którego przyłączany jest H2 i powstaje H2O- końcowy produkt etapu.