Zadanie . uzupełnił wykropkowane miejsca .
1 . Was there a building called the Colosseum in acient Rome ?
Yes , there was .
2 . .................... any temples in acient Egypt?
Yes , ..........
3. .................. a documentary about the Mayas on TV last night?
No , ..........
4. ................... a city called Tenochtitlan in South America?
Yes, ............
5 . ..................... wars during the Olimpic Games?
No , .....................pomóżcie , to mam na jutro :(

2

Odpowiedzi

2010-01-19T19:38:30+01:00
1 . Was there a building called the Colosseum in acient Rome ?
Yes , there was .
2 .Were there any temples in acient Egypt?
Yes ,there were.
3. Was there a documentary about the Mayas on TV last night?
No , there wasn't
4. .Was there a city called Tenochtitlan in South America?
Yes, there was
5 ..Were there wars during the Olimpic Games?
No ,there weren't

Nie wiem dokładnie czy o to w tym zadaniu chodziło, sugerowałam się na przykładzie :)
2010-01-19T19:38:31+01:00
2. Were there...there were
3. Was there..there wasn't
4.Was there...there was.
5. Were there...there weren't