Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-19T19:48:28+01:00
Wykresem proporcjonalności prostej jest linia prosta.
Jeśli chcemy uzupełnić tobelkę w wartości x podstawiamy wybrane liczby. wartość y wyliczamy z podanego wzoru.
Każda proporcjonalność prosta spełnia pewien warunek. Iloraz dwóch wartości w każdym przypadku jest taki sam.

Proporcjonalność prosta o wzorze y=2x
wybieramy kilka wartości x. niech będą to -1;0;1;2;3
jeśli chcemy wyliczyć y podstawiamy wartość x do wzoru
sporządzamy tabele na podstawie której rysujemy wykres (tabela w załączniku)
1 5 1