Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-19T23:24:59+01:00
Korzystamy z wzoru
Q=m*c*Δt
gdzie
Q- ilość ciepła
m-masa wody
c- ciepło właściwe wody
Δt- różnica temperatur
Dane w zadaniu
m= 10kg
c= 4200J/kg*stC
Δt= 20*C /nie musimy obliczać różnicy temperatur bo ona jest podana i wynosi 20*C; gdyby była podana temperatura początkowa i końcowa to wtedy trzeba by było ją obliczyć/
Obliczyć
Q=?
Rzwiązanie
Q=m*c*Δt
Q=10*4200*20
Q=840000 J
Rachunek jednostek
[Q]=[kg*(J/kg*stC)*stC] = [J] upraszczamy stC i kg zostaje J
Odpowiedź
Woda pobrała 840000 J energi cieplnej. lub 840 kJ