Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-01-20T09:37:22+01:00
Bartosz Zaręba
ul. Koźla 10,
67-435 Zakopane
Tel. +48 509 876 543


XYZ Firma,
Herr Klaus Bolmann
ul. Mickiewicza 45,
45-987 Szczecin


Zakopane, 20.05.2005


Betreffziel: Ihre Anzeige vom 11.05.2005 auf ZUS - „Programmierer gesucht“.


Sehr geehrter Herr Bolmann,


Um die zukünftige, globale Vision der Firma zu verwirklichen, braucht jedes Unternehmen
auch technische Unterstützung. Gerne würde ich mich bei Ihnen vorstellen, um zum Erfolg
Ihrer IT Projekte beizutragen.

Meine Karriere im IT Bereich begann schon vor dem Abschluss des Studiums an der
Technischen Universität Breslau (Informations- und Kommunikationstechnik). Parallel zum
Studium realisierte ich als Mitarbeiter ein paar Projekte für ABC Firma. Damals war mir
Kenntnisse von den Standards SQL, Perl, PHP und HTML geeignet. In dieser Zeit habe ich
meine erste Berufserfahrung in der Programmierung von Office und SQL-Datenbanken
erworben.

Aktuell bin ich seit zweieinhalb Jahren als Programmierer bei der XYZ sp. z o.o. tätig. Hier
sammelte ich fundierte Kenntnisse in MS-Office (speziell Excel und Access) sowie weitere
SQL und Oracle Kenntnisse. Eine von meinen Hauptaufgaben ist Anbindung von
Datenbanken und Anwendung der Programmiersprachen (VBA, C, MDL). Dabei kam mir
mein CAD Hintergrund zugute.

Jedoch zu meiner persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung strebe ich nach neuen
Herausforderungen – daraus ziehe ich hohe Motivation. Ich bin es gewohnt,
eigenverantwortlich und selbstständig zu arbeiten. Mein Arbeitsstil ist geprägt durch
analytische Fähigkeiten, strukturierte und exacte Arbeitsweise – genauso wie durch
Flexibilität, Aufgeschlossenheit und Teamgeist.

Ich freue mich, von Ihnen zu hören und verbleibe

mit freundlichen Grüssen

Bartosz ZarębaA OTO TŁUMACZENIE NA JĘZYK POLSKI:

Bartosz Zaręba
ul Kozła 10
67-435 Zakopane
Tel. +48 509 876 543


Firma XYZ,
Pan Klaus Bolmann
Mickiewicza 45,
45-987 Szczecin


Zakopane, 20.05.2005


Temat cel: Wiadomość z dnia 11.05.2005 r. w sprawie ZUS - "Programiści chcieli.


Drodzy Bolmann,


Aby zrealizować w przyszłości, globalnej wizji firmy, każda firma musi mieć wsparcie techniczne. Chciałbym, aby wprowadzić się do Was, aby odnieść sukces
Pomóż projektów IT.

Moja kariera w branży IT rozpoczęła się przed dniem ukończenia studiów na Politechnikce Wrocławskiej (technologii informacyjnych i komunikacyjnych). Równolegle do
badania, zdałem sobie sprawę, jak pracownik ma kilka projektów ABC Company. W tym czasie byłem
Wiedza na temat standardu SQL, Perl, PHP i HTML odpowiednie. W tym czasie mam
Moje pierwsze doświadczenie zawodowe w programowaniu w Office i SQL
nabytych.

Obecnie, byłem dwa i pół roku jako programista w XYZ Sp. z o.o. aktywnych. Tu
Nabrałem dobrej znajomości pakietu MS Office (zwłaszcza Excel i Access) i inne
Oracle SQL i umiejętności. Jednym z moich głównych zadań jest integracja
Bazy danych i stosowania języków programowania (VBA, C, MDL). Przyszło mi do głowy
my korzystać tle CAD.

Jednak, moim rozwoju osobistego i zawodowego, szukam nowych
Wyzwania - z którego czerpię wysokiej motywacji. Jestem przyzwyczajony do
pracować niezależnie i autonomicznie. Mój styl pracy charakteryzuje się
umiejętności analityczne, uporządkowany i dokładny sposób pracy - jak również
Elastyczność, otwartość i duch zespołu.

Z niecierpliwością oczekujemy na was i pozostanie

Z wyrazami szacunku,

Bartosz Zaręba