Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-09-29T20:56:45+02:00
Obydwa związki należą do węglowodorów nasyconych czyli alkanów. Propan ma wzór C₃H₈ (CH₃--CH₂--CH₃), heksan ma wzór C₆H₁₄ (CH₃--CH₂--CH₂--CH₂--CH₂--CH₃), związki te są względem siebie homologami. Właściwości tych alkanów są podobne, różnią się stanem skupienia (propan jest gazem, heksan - cieczą).