Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący.
Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką wiedzę, i wszelką możliwą wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym.
I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał.
Miłość cierpliwa jest,
łaskawa jest.
Miłość nie zazdrości,
nie szuka poklasku,
nie unosi się pychą;
nie dopuszcza się bezwstydu,
nie szuka swego,
nie unosi się gniewem,
nie pamięta złego;
nie cieszy się z niesprawiedliwości,
lecz współweseli się z prawdą.
Wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy,
we wszystkim pokłada nadzieję,
wszystko przetrzyma.
Miłość nigdy nie ustaje,
[nie jest] jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar języków, który zniknie, lub jak wiedza, której zabraknie.
Po części bowiem tylko poznajemy, po części prorokujemy.
Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko częściowe.
Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzbyłem się tego, co dziecięce.
Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś [zobaczymy] twarzą w twarz: Teraz poznaję po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany.
Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość - te trzy: z nich zaś największa jest miłość."a)zbadaj budowe wiersz i układ rymów
b)co jest trescią 2 pierwszych strof a o czym jest mowa w 2 następnych

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-30T07:06:35+02:00
I część

Autor w tej części zbiera wartości ważne dla ludzi i przeciwstawił je miłości. Miłość nadaje znaczenie wszystkim wartościom ludzi, wartościom duchowym.

"gdybym mówił językami ludzi i aniołów"
"gdybym też miał dar prorokowania"
"gdybym rozdał jałmużnę całą majętność moją.. "

Nigdy nie stajemy przed wyborem miłości czy wiedzą. Tylko miłość ma znaczenie. Zawsze wybieramy miłość. Innych wartości mogłoby nie być. Miłość jest oddaniem, pragnieniem dobra drugiej osoby. Wszystko potrafi usprawiedliwić, znieść.

II część

Tylko Bóg kocha człowieka miłością idealną.
Miłość - cierpliwa jest, łaskawa, nie zazdrości, nie unosi się pychą, nie est bezwstydna, nie szuka swego, nie unosi się gniewem.
Człowiek ma za zadanie dążyć do tego ideału. 3 cnoty, które prowadzą do zbawienia:

- wiara,
- nadzieja,
- miłość - tylko dzięki niej człowiek może się doskonalić, stawać lepszym
1 5 1