Odpowiedz na pytania dotyczace ody A.Mickiewicza "Oda do młodości"

Jakie emocje uzewnętrznia ??
Do kogo sie zwraca ??
Jaki według niego bedzie świat przyszłości ??
Czym jest dla niego starość ??
Jak charakteryzuje młodość ??
Jaką funkcje w tej charakterystyce pełnią motywy mitologiczne ??
Czym dla podmiotu jest przyjaźń i jakie wyznacza jej zadanie ?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-19T20:14:29+01:00
Świat jest skonstruowany z 2 przeciwnych części- świat ,,młodych,, i ,,starych,,. Pierwszy zostal przedstawiony jako ten, który ma nadejść- mają go stworzyc młoszi - silni, zjednoczeni ideałami przyjaźni, kierujący się uczuciem.Drugi to świat pogrążony w ciemności- ten, ktory istnieje. Panują tu niewiedza, nieświadomość, ponieważ rozujm okazał się niedoskonałym narzędziem poznania świata.
Poeta wierzy w młosość i przyjaźń młodych ludzi. Nawołuje ich do zbiorowego działania; ,,Razem, młodzi przyjaciele!... W szczęściu wszystkiego sa wszystkich cele; Jednością slini, rozumni szalem, Razem, młodzi przyjaciele!...,,:)
3 1 3