Jeżeli przez x oznaczymy odległość między węzłem a sąsiednią strzałką fali stojącej, a przez λ długość tej fali stojącej, to związek między x i λ możemy zapisać jako......................... (w miejsce kropek należy wstawić odpowiedz)

1

Odpowiedzi

2010-01-20T06:16:52+01:00
Jeżeli przez x oznaczymy odległość między węzłem a sąsiednią strzałką fali stojącej, a przez λ długość tej fali stojącej, to związek między x i λ możemy zapisać jako......................... (w miejsce kropek należy wstawić odpowiedz)


λ = 4 * x
4 4 4