Przedstaw za pomocą sześcianu liczby naturalnej:
a) liczbę 1,
b) sumę drugiej i trzeciej nieparzystej liczby naturalnej,
c) sumę 7+9+11,
d) sumę czterech kolejnych liczb nieparzystych większych od 12 a mniejszych od 20,
e) sumę 21+23+25+27+29

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-19T20:05:04+01:00
A) 1=1³
b) 3+5=8 8=2³
c) 7+9+11=27 27=3³
d) 13+15+17+19=64 64=4³
e) 21+23+25+27+29=125 125=5³
11 5 11