Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-19T20:13:10+01:00
1.
* Żwirki.
* Iły * wysortowane oraz warstwowo położone liczne osady.
* Piaski * osady glacjofluwialne znajdują się w korytach rzecznych( wód roztopowych).
* Mułki * osady glacjolimniczne zlokalizowane na dnie licznych jezior lodowcowych.
2.
- Słabo urozmaicona rzeźba terenu
- Małe wysokości bezwzględne
- Głównie bory sosnowe, rzadsze są grądy, a w dolinach rzek- łęgi
- Przeważają rozległe równiny i szerokie doliny rzeczne
- Brak pojezierzy
- Wydmy śródlądowe
- Na zarośniętych jeziorach polodowcowych występują torfowiska i bagna
- Niejednolity klimat
- Pradoliny i moreny czołowe
- Duże zróżnicowanie przestrzenne średnich rocznych temperatur powietrza
- Małe zróżnicowanie opadów
- Niezbyt gęsta, ale dobrze rozwinięta sieć rzeczna
- We wschodniej części dominuje klimat o cechach kontynentalnych a w zachodniej- o cechach morskich
- Zróżnicowanie gleb: w zachodniej Polsce- bielice, gleby brunatne i czarne ziemie, na wschodzie- bielice, gleby płowe i bagienne, a w środkowej części- gleby brunatne, płowe i czarne ziemie.
1 3 1