Odpowiedzi

2010-01-19T20:50:34+01:00
"Jak chrześcijaństwo rozprzestrzeniło się na wszystkie kontynęty świata."

Chrześcijaństwo, które zapoczątkował Jezus Chrystus swoją krwawą ofiarą na krzyżu rozpowszechniało się na cały świat. Do dziś dnia trwa misja jaką polecił Chrystus Apostołom po Zmartwychstaniu "Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody udzielają im chrztu w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego". Apostołowie, czyli najbliżsi uczniowie Jezusa zaczeli nauczać ludzi. Do nich przyłanczali się inni. W różnych krtajach do których dotarła Dobra Nowina ustanawiano biskupa, który kontrolował i nauczał lud powierzony. Dlatego np. św. Paweł pisał listy do Tymoteusza. Uczniowie wchodzili do nowych miast i krajów i tam nauczali a potem udzielali Chrztu. Dobra Nowina o Zbawieniu rozeszła się na inne kontynenty. Apostołowie w Dniu Piedziesiątnicy natchnieni zostali Duchem Świętym, który każdemu z nich dał dar mówinia w innym języku. I tam Apostołowie rozeszli się, Piotr i Paweł poszli do Rzymu gdzie po dziś dzień znajdują się ich groby.Ponosili onj śmierć męczeńską ale po sobie pozostawili swoich uczniów, którzy im towarzyszyli. Chrystanizajca w obecnym świecie dalej trwa. Wiele ludzi jeszcze nie słyszało o Bogu, o Chrystusie. Także naszym zadanie jest mówinie o Chrystusie i postępowanie według Jego woli.

Proszę o najlepszą
1 5 1