Zad.1 Nieruchoma piłka o masie 600g po uderzeniu nogą uzyskała prędkość 12m/s .Jaka była średnia wartość siły uderzenia nogi w piłkę, jeżeli czas zetknięcia się nogi i piłki trwał 0,02s?


Zad.2 Ciało spadło swobodnie z wysokości 20 m. Jaką prędkość miało to ciało w momencie uderzenia o powierzchnię ziemi?
(Wykorzystaj że g=10m/s²)

2

Odpowiedzi

2010-01-19T20:28:07+01:00
Zad1
a=V/t
a=600m/s²
F=am
F=360N

zad2
V=gt
h=gt²/2
V=(2hg)^½
V=20m/s²
4 2 4
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-19T20:51:39+01:00
Zad1
a=V/t
a=600m/s²
F=am
F=360N

zad2
V=gt
h=gt²/2
V=(2hg)^½
V=20m/s²
6 3 6