Solankę dziesięcioprocentową zmieszano z solanką dwuprocentową i otrzymano 60 kg roztworu. Gdyby solanki dziesięcioprocentowej wzięto o 20 % więcej , a solanki dwuprocentowej o 20% mniej , to otrzymano by solankę ośmioprocentową. Jakie jest stężenie otrzymanej solanki?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-19T20:20:31+01:00
Nie może wyjść solanka 8% ponieważ stężenie solanki nie może być mniejsze od stężenia solanki z najmniejszym stężeniem.
albo haczyk w zadaniu albo błąd.
1 1 1