Odpowiedzi

2010-01-19T20:44:00+01:00
2010-01-19T20:49:46+01:00
Z tego wykresu odczutyjemy że p=0, q=0 czyli asymptoty hiperboli pokrywaja sie z początkiem układu współrzędnych oraz współczynnik kierunkowy jest równy a=2. hiprebola bedzie sie znajdować w I i III ćwiartce układu, aby narysować wykres wybieramy kilka punktów i podstawiamy za x, np.(-4,-1/2), (-2,-1), (2,1),(4,1/2) Po narysowaniu wykresu w miarę dokładnie możemy z niego odczytać własności.
Własności:
1.Dziedzina funkcji (Df) =R-{0}
2. Zbiór wartości (Zw)=R-{0}
3. Miejsca zerowe: nie ma
4.Funkcja maleje w(-∞,0), funkcja maleje w(0,+∞)
5.Funkcja nie jest parzysta i nie jest nieparzysta
6.Funkcja różnowartościowa