Zad.1 Z działa o masie 6000kg wystrzelono poziomo pocisk o masie 10kg. Prędkość pocisku w chwili opuszczenia lufy wynosiła 600m/s. Z jaką prędkością działo zostało odrzucone wstecz?

Zad.2 Jaką pracę wykonano podnosząc ruchem jednostajnym ciało o masie 5kg na wysokości 40 cm?

Zad.3 Ile wynosi średnia moc robotnika , który wrzucił łopatą na samochód o wysokości 1,8m węgiel o masie 3ton w czasie 6 godz?

2

Odpowiedzi

2010-01-19T20:37:24+01:00
Zad 1

m1 = 6000 kg , m2 = 10 kg, v2 = 600 m/s
pęd działa = pęd pocisku
m1 * v1 = m2 * v2 / : m1
V1 = m2 * v2 / m1
v1 = 10 * 600 / 6000 = 1 m/s

Zad 2

m = 5 kg , h = 40 cm = 0,4 m

W= Ep = mgh = 5 * 10 * 0,4 = 20 J

Zad3

W = Ep = mgh = 3000 * 1,8 * 10 = 54000 J

t=6 h = 21600 s

P= 54000 / 21600 = 2,5 W
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-19T20:49:39+01:00
Zad 1

m1 = 6000 kg , m2 = 10 kg, v2 = 600 m/s
pęd działa = pęd pocisku
m1 * v1 = m2 * v2 / : m1
V1 = m2 * v2 / m1
v1 = 10 * 600 / 6000 = 1 m/s

Zad 2

m = 5 kg , h = 40 cm = 0,4 m

W= Ep = mgh = 5 * 10 * 0,4 = 20 J

Zad3

W = Ep = mgh = 3000 * 1,8 * 10 = 54000 J

t=6 h = 21600 s

P= 54000 / 21600 = 2,5 W