Odpowiedzi

Współczynnik urbanizacji:

liczba ludności zamieszkująca miasta
W.U. = ___________________________________ X 100%
liczba ludności ogółem
56 3 56
Najlepsza Odpowiedź!
Jest to procentowy udział ludności miast w ogólnej liczbie ludności, więc liczbę ludności miast mnożymy razy 100% i dzielimy przez ogólną liczbę ludności.
49 4 49