Równania !
Rozwiąż układy równań.
a). { x=y
5x-y=4
b). { y=2x+1
4x+y=13
c).{ 5y-x=3
x=3-y

zad 2 .
Z podanych równań wyznacz y , yzn tak przekształć równanie, aby po jednej stronie występowała tylko litera y .
a).2x-y=5
b).1/3y = x-3
c).3(x-y)=2x
d).2/3x=3/4y
e)4x+2y=1
f).6x-2/3y=2

zad . 3
Z równań podanych w zadaniu 2 wyznacz '' x ''

Daję najjjjlepszą. ! ; )) na jutro pomocy , !

2

Odpowiedzi

2010-01-19T20:37:53+01:00
1.a)x=y
5x-y=4

x-y=0
5x-y=4 /*(-1)

x-y=0
-5x+y=-4
________
-4x=-4 /:-4
x=1
y=1

b)y=2x+1
4x+y=13

y=2x+1
4x+2x+1=13

y=2x+1
6x=12 /:6
x=2

y=2*2+1
y=5

c)5y-x=3
x=3-y

5y-x=3
x+y=3
_______
6y=6 /:6
y=1

x+1=3
x=2

2.a)2x-y=5
-y=5-2x
y=-5+2x

b)⅓y=x-3 /*3
y=3x-9

c)3(x-y)=2x
3x-3y=2x
-3y=-x
y=⅓x

d)⅔x=¾y /*4/3
8/9x=y

e)4x+2y=1
2y=1-4x /:2
y=0,5-2x

f)6x-⅔y=2
-⅔y=2-6x /*(-3/2)
y=-3+9x

3.a)2x-y=5
2x=5+y /:2
x=2,5+0,5y

b)⅓y=x-3
x=⅓y+3

c)3(x-y)=2x
3x-3y=2x
x=3y

d)⅔x=¾y /*3/2
x=9/8y

e)4x+2y=1
4x=1-2y /:4
x=0,25-0,5y

f)6x-⅔y=2
6x=2-⅔y /:6
x=⅓-1/9y
2010-01-19T20:46:48+01:00
1.a){x=y b)[y=2x+1 c)[5y-x=3
5x-y=4 4x+y=13 x=3-y
[x=y [y=2x+1 [5y-3+y=3
5x-x=4 4x+2x+1=13 x=3-y
[x=y [y=2x+1 [6y=0
4x=4 6x=12 x=3
[x=y [y=2*6+1 [y=0
x=1 x=2 x=3
[y=1 [y=13
x=1 x=2
2.