Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-19T20:25:50+01:00
Wulkany przed wybuchem wysyłają pewne „sygnały ostrzegawcze”, wypuszczając zamiast śnieżno białego- szary dym, święcąc w nocy kraterem, wysuszając wodę w studniach. Ponadto notuje się wzrost aktywności sejsmicznej( trzęsienia ziemi i mniejsze wstrząsy) oraz drobne zmiany rzeźby ziemi jak także poziomu i chemizmu wód podziemnych. Ma miejsce nasilenie się emisji gazów (wydobywających się z bocznych kominów i szczelin). Z wulkanu, w którym zwiększa się poziom magmy, dochodzą różne, dziwne odgłosy, a na zboczu pojawiają się wypukłości, wypełnione magmą. O zbliżającej się katastrofie mogą sygnalizować także węże, wychodzące z nor, bowiem przed erupcją wzrasta temperatura gleby.

Trzęsienie ziemi :
jako zwiastuny trzęsienia możemy traktować także: subtelne zmiany ukształtowania terenu i lokalne zmiany w rozkładzie ziemskiego pola magnetycznego. O nadchodzącym trzęsieniu możemy dowiedzieć się obserwując zachowanie zwierząt, bowiem psy zaczynają wyć, konie rozbiegają się, ptaki niespokojnie krążą wokół. Poza tym wzrost zawartości radonu w wodach studziennych alarmuje naukowców o możliwym zagrożeniu, a w powietrzu możemy zaobserwować charakterystyczną poświatę, powodowaną przez cząsteczki zjonizowanych gazów. Jednak powyższe zjawiska nie towarzyszą każdemu trzęsieniu